Informació del curs

Consta de 2h/setmana distribuïdes en 2 dies no consecutius,
dilluns i dimecres o dimarts i dijous.

L’import de la matricula és de 35€ per unitat familiar.

Grups reduïts, màxim 10 alumnes per aula.

Classes impartides íntegrament en anglès.

Aules adaptades a cada etapa.

Descomptes

5€ de la quota mensual per tenir germans a l’escola, o fer més d’un idioma.
Descomptes no acumulables.

5% si s’escull la modalitat de pagament trimestral.

10% si s’escull la modalitat de pagament anual

Serveis Gratuïts

Recuperació de classes tots els divendres de 17:15 – 18:15.

Disposem d’una aula adequada on els alumnes poden aprofitar per repassar
o llegir mentre esperen per entrar a classe, o esperen que els vinguin a recollir.

El preu no inclou els llibres ni el material.

Edat Nivell Dias Horari Pagament Mensual Pagament Trim Pagament Anual Observacions
De 4 a 10 anys P4, P5, 1, 2, 3 i 4 Dilluns / Dimecres
Dimarts / Dijous
17:15 - 18:15 102€ 291€ 872€ Recuperacio de Classes
Tots els Divendres
De 10 a 12 anys 5 i 6 Dilluns / Dimecres
Dimarts / Dijous
18:15 - 19:15

Condicions Generals

Inscripció

L’escola es reserva el dret a no començar qualsevol grup que no reuneixi un mínim de 5 alumnes

Prova de nivell

Tot alumne nou amb algun coneixement de l’idioma se li farà una prova de nivell per determinar quin curs se li assignarà.

Quotes

El pagament de les quotes es pot fer per rebut bancari, o en efectiu a l’escola. Segons la modalitat escollida el pagament de la quota serà:
Mensual: el dia 1 de cada mes.
Trimestral: el dia 1 d’octubre, 1 de gener i 1 d’abril.
Anual: el dia 1 d’octubre.
La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota.

Baixes

Aquesta s’ha de comunicar abans del dia 20 del mes en curs, ja que si no es continuaran emetent els rebuts. Dit mes en curs s’haurà d’abonar.
Sota cap concepte es retronaran les quotes pagades en modalitat trimestral i anual.

Canvis de nivell

L’escola es reserva el dret de canviar de nivell a l’alumne si així ho recomana el mestre i la Direcció d’Estudis.

Absencies

Aquestes hauran de ser degudament comunicades al mestre.

Vacances

L’escola tanca tots els dies festius, per festes de Nadal i Setmana Santa.