Informació del curs

Els objectius d’aquests cursos són des de facilitar els coneixements bàsics d’introducció a l’idioma escollit; a poder expressar-se amb fluidesa i seguretat; i fins a assolir el nivell necessari per poder presentar-se als exàmens oficials.

Consta de 2 o 3h/setmana distribuïdes en 2 dies no consecutius, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, amb la possibilitat de fer-ho un sol dia.

L’import de la matricula és de 35€ per unitat familiar si es paga al Juliol, i de 40€ a l’octubre.

Grups reduïts, màxim 10 alumnes per aula.

 

JOVES DE 10 A 17 ANYS:
A l’inici del 3er trimestre se’ls oferirà als alumnes de B1 la possibilitat de presentar-se al Preliminary English Test (P.E.T.) a la convocatòria de juny.

Descomptes

5€ de la quota mensual per tenir germans a l’escola, o fer més d’un idioma. Descomptes no acumulables.

5% si s’escull la modalitat de pagament trimestral.

10% si s’escull la modalitat de pagament anual

El preu no inclou els llibres ni el material.

united-kingdom  Anglès

Nivell Dies Horari Pagament Mensual Pagament Trim Pagament Anual Observacions
A1,A2+,B1,B2 Dilluns / Dimecres
Dimarts / Divendres
19:00 - 20:30
20:30 - 22:00
110€ 313€ 891€
Edat Nivell Dies Horari Pagament Mensual Pagament Trim Pagament Anual Observacions
De 10 a 14 anys PreTeens y Teens A0,A1,A1+,A2,A2+ Dilluns / Dimecres
Dimarts / Divendres
17:30 - 19:00 110€ 313€ 891€ 12H/Mes
De 10 a 14 anys Teens B1,B2+ Dilluns / Dimecres
Dimarts / Divendres
19:00 - 20:30 116€ 330€ 940€ 14H/Mes

germany  Alemany

Nivell Dies Horari Pagament Mensual Pagament Trim Pagament Anual Observacions
A1
A1,A1+
A2
Dilluns / Dimecres
Dimarts / Dijous
Dimarts / Dijous
19:00 - 20:30
17:30 - 19:00
19:00 - 20:30
110€ 313€ 891€ 12H/Mes
A2 Dimecres 15:00 - 16:30 55€ 157€ 445€ 6H/Mes
B1
B1
Dijuos
Divendres
15:30 - 17:30
17:00 - 19:00
75€ 214€ 607€ 8H/Mes

france  Francès

Nivell Dies Horari Pagament Mensual Pagament Trimestre Pagament Anual Observacions
A1 Dimecres 9:30 - 11:30 8H/Mes
A2 Dilluns / Dimecres 16:30 - 17:30 8H/Mes
A2+,B1- Dimarts / Dijous 15:30 - 16:30 8H/Mes

russia  Rus

Nivell Dies Horari Pagament Mensual Pagament Trimestral Pagament Anual Observacions
Ruski 1 Dimecres 17:30 - 19:00 60€ 171€ 486€ 6H/Mes
Ruski 1 Dilluns / Dimecres 19:00 - 20:30 120€ 342€ 1026€ 12H/Mes
Ruski 2 Dilluns / Dimecres 20:30 - 22:00 120€ 342€ 1026€ 12H/Mes
Ruski 3 Dilluns / Dimecres 19:00 - 20:30 120€ 342€ 1026€ 12H/Mes

russia  Italià

Nivell Dies Horari Pagament Mensual Pagament Trimestral Pagament Anual Observacions
A1 Dilluns Dimecres 19:00 - 19:00 19:00 - 20:00 110€ 313€ 891€ 3H/Setmanals: 2h Dilluns i 1h Dimecres

japan  Japonès

Nivell Dies Horari Pagament Mensual Pagament Trimestre Pagament Anual Observacions
Nihongo 1 Dilluns / Dimecres 17:30 - 19:00
19:00 - 20:30
120€ 342€ 1026€
Nihongo 2 Dimarts / Dijous 20:30 - 22:00 120€ 342€ 1026€
Nihongo 3 Dimarts / Dijous 19:00 - 20:30 120€ 342€ 1026€
Nihongo 4 120€ 342€ 1026€
Nihongo 5 Dilluns / Dimecres 20:30 - 21:30 120€ 342€ 1026€

china   Xinès

Nivell Dies Horari Pagament Mensual Pagament Trimestre Pagament Anual Observacions
Hanyu Hsk3 Divendres 17:30 - 19:30 120€ 342€ 1026€

Condicions Generals

Inscripció

L’escola es reserva el dret a no començar qualsevol grup que no reuneixi un mínim de 5 alumnes

Prova de nivell

Tot alumne nou amb algun coneixement de l’idioma se li farà una prova de nivell per determinar quin curs se li assignarà.

Quotes

El pagament de les quotes es pot fer per rebut bancari, o en efectiu a l’escola. Segons la modalitat escollida el pagament de la quota serà:
Mensual: el dia 1 de cada mes.
Trimestral: el dia 1 d’octubre, 1 de gener i 1 d’abril.
Anual: el dia 1 d’octubre.
La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota.

Baixes

Aquesta s’ha de comunicar abans del dia 20 del mes en curs, ja que si no es continuaran emetent els rebuts. Dit mes en curs s’haurà d’abonar.
Sota cap concepte es retronaran les quotes pagades en modalitat trimestral i anual.

Canvis de Nivell

L’escola es reserva el dret de canviar de nivell a l’alumne si així ho recomana el mestre i la Direcció d’Estudis.

Absencies

Aquestes hauran de ser degudament comunicades al mestre.

Vacances

L’escola tanca tots els dies festius, per festes de Nadal i Setmana Santa.