Informació del curs

Destinat al públic jove i adult amb la finalitat de conservar i millorar els coneixements de l’idioma i ampliar vocabulari. El mestre exerceix el rol de moderador i assisteix per resoldre i desenvolupar dubtes i qüestions.

Consta de 2 h/setmana a realitzar en un sol dia.

L’import de la matricula és de 35€ per unitat familiar si es paga al Juliol, i de 40€ a l’octubre.

Grups reduïts.

Descomptes

5€ de la quota mensual per tenir germans a l’escola, o fer més d’un idioma. Descomptes no acumulables.

5% si s’escull la modalitat de pagament trimestral.

10% si s’escull la modalitat de pagament anual

El preu no inclou els llibres ni el material.

Nivell Dies Horari Pagament Mensual Pagament Trimestral Pagament Anual Observaciones
De A2 a C1 Dilluns / Dimecres
Dimarts / Dijous
A Concretar 8H/Mes
1Dia per Setmana

Condicions Generals

Inscripció

L’escola es reserva el dret a no començar qualsevol grup que no reuneixi un mínim de 5 alumnes

Prova de nivell

Tot alumne nou amb algun coneixement de l’idioma se li farà una prova de nivell per determinar quin curs se li assignarà.

Quotes

El pagament de les quotes es pot fer per rebut bancari, o en efectiu a l’escola. Segons la modalitat escollida el pagament de la quota serà:
Mensual: el dia 1 de cada mes.
Trimestral: el dia 1 d’octubre, 1 de gener i 1 d’abril.
Anual: el dia 1 d’octubre.
La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota.

Baixes

Aquesta s’ha de comunicar abans del dia 20 del mes en curs, ja que si no es continuaran emetent els rebuts. Dit mes en curs s’haurà d’abonar.
Sota cap concepte es retronaran les quotes pagades en modalitat trimestral i anual.

Canvis de Nivell

L’escola es reserva el dret de canviar de nivell a l’alumne si així ho recomana el mestre i la Direcció d’Estudis.

Absencies

Aquestes hauran de ser degudament comunicades al mestre.

Vacances

L’escola tanca tots els dies festius, per festes de Nadal i Setmana Santa.